Procedura planistyczna - klienci indywidualni


Planowanie przestrzenne to nie tylko deweloperzy, inwestorzy czy jednostki samorządu terytorialnego, ale i klienci indywidualni. Aby świadomie uczestniczyć w procesie planistycznym, warto uzyskać wsparcie od doświadczonych firm branżowych. Pomogą one osobom, które planują wybudować dom, znaleźć siedzibę dla swojej firmy, czy też świadomie zainwestować lub odsprzedać z zyskiem posiadaną działkę rolną. Oprócz wyboru najlepszych dla Państwa rozwiązań, uchronimy Państwa od popełniania błędów które są typowe dla nowicjuszy oraz osób sporadycznie uczestniczącym w procedurze planistycznej. Klientom indywidualnym oferujemy szereg usług związanych z realizacją inwestycji (w zakresie planowania przestrzennego oraz ochrony środowiska), m.in.:

  • doradztwo w zakresie interpretacji zapisów dokumentów planistycznych (w szczególności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego),
  • reprezentowanie interesów klienta przed władzami miasta i gminy, w tym wsparcie merytoryczne podczas składania wniosków/uwag do projektów dokumentów planistycznych, udziału w dyskusjach publicznych itp.,
  • pomoc w uzyskaniu decyzji o warunkach zabudowy oraz pozwolenia na budowę, w tym: analizy przestrzenne do decyzji o warunkach zabudowy, wnioski i projekty decyzji o warunkach zabudowy, wykonywanie projektu zagospodarowania działki do wniosku o pozwolenie na budowę,
  • doradztwo inwestycyjne w zakresie określania wariantowych możliwości zagospodarowania działki, w tym możliwość opracowania wizualizacji zagospodarowania przestrzennego,
  • usługi doradcze w procesie wyłączenia z produkcji rolnej/leśnej (odrolnienia, odlesienia),
  • inwentaryzacje przyrodnicze, w tym dendrologiczne,
  • pomoc w uzyskaniu pozwoleń na wycinkę drzewostanu (wnioski i odwołania),
  • opracowanie opinii urbanistycznych.

Zanim zainwestujesz sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.


Sprawdź zapisy studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania aby przygotować projekt zagospodarowania terenu (procedurę planistyczną).


Skontaktuj się z biurem planowania przestrzennego w celu planu zagospodarowania działki.


Jeśli mają Państwo pytania odnośnie procedury planistycznej dla klentów indywidualnych, prosimy o kontakt. Każdy nietypowy problem stanowi dla nas wyzwanie.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania oferty handlowej