Zanim zainwestujesz sprawdź miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego


Zanim postanowisz zainwestować w zakup wymarzonej działki pod inwestycję mieszkaniową, zakład przemysłowy lub zabudowę usługową, niezbędne jest zweryfikowanie lokalnego prawa. Pozwala to na dokonanie świadomej, racjonalnej decyzji i zaoszczędzenia sobie niepotrzebnych nerwów i rozczarowań na dalszych etapach inwestycyjnych. Warto w tym celu poprosić w urzędzie miasta/gminy o wgląd do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Plan miejscowy (pełna nazwa: miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego) stanowi akt prawa lokalnego. Wszelkie parametry budynków i budowli (m.in. wysokość, maksymalny wskaźnik zabudowy, wskaźnik powierzchni biologicznie czynnej) powinny być zgodne z ustaleniami miejscowego planu. Poprawne zrozumienie zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest na tym etapie niezwykle istotne. Określenie możliwości kształtowania zabudowy będzie stanowiło podstawę do rozmów z architektem, który będzie sporządzał według Państwa wytycznych projekty budynków i budowli. Warto mieć pewność, że projekt budowlany, który chcemy zakupić, ma szansę na realizację w danym terenie. Jeżeli zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie są zrozumiałe, warto zwrócić się o pomoc do biura planowania przestrzennego. Biuro planowania przestrzennego zatrudnia specjalistów z różnych branż, którzy w fachowy sposób rozwiążą wszelkie wątpliwości odnośnie interpretacji zapisów miejscowego planu. Ze względu na to, iż takie zespoły zawodowo zajmują się tworzeniem opracowań planistycznych, ich sposób interpretacji wynika z wieloletnich doświadczeń i praktyki.

zmiana obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów poprzemysłowych