Zagospodarowanie przestrzenne Warszawa

Planowanie przestrzenne to proces, w którym uczestniczy wiele podmiotów. Na podstawie prawa miejscowego, swoje inwestycje realizują deweloperzy, przedstawiciele branży OZE, inwestorzy oraz pojedyncze osoby, szczególnie na etapie realizacji marzeń o własnych czterech kątach, czy własnej firmie.

Czy da się pogodzić interesy wszystkich zainteresowanych za pomocą tych samych dokumentów planistycznych?

W firmie Budplan zatrudnieni są eksperci z wielu dziedzin związanych z planowaniem (zagospodarowaniem) przestrzennym oraz ochroną środowiska. Potrafimy postawić się w roli każdego z Państwa, niezależnie od tego, do której grupy Państwo należą. Dzięki temu jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i spojrzeć na proces planowania przestrzennego z każdej perspektywy.

Skontaktuj się z nami-odpowiemy!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania oferty handlowej

Oferujemy Państwu m.in.:

- reprezentowanie interesów inwestorów oraz osób prywatnych przed władzami miasta i gminy,

- wsparcie merytoryczne podczas składania wniosków i uwag do projektów dokumentów planistycznych, udziału w dyskusjach publicznych itp.,

- sporządzanie, zmiany, oraz interpretacje dokumentów planistycznych,

- pomoc przy określaniu warunków zabudowy i pozwoleń na budowę,

- pomoc w znalezieniu terenów pod lokalizację konkretnych inwestycji (m.in. stacje paliw, osiedla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej, farmy wiatrowe i fotowoltaiczne, zakłady produkcyjne, fabryki, strefy aktywności gospodarczej, usługi),

- sporządzanie projektów zagospodarowania, wizualizacji,

- sporządzanie analiz środowiskowych, inwentaryzacji przyrodniczych oraz analiz krajobrazowych,

- opracowanie ocen oddziaływania na środowisko (decyzje środowiskowe, karty informacyjne przedsięwzięcia, raporty oddziaływania na środowisko),

- opracowanie opinii urbanistycznych.


Planowanie przestrzenne

Jeśli chcesz obejrzeć naszą ofertę szczegółowo to zapraszamy dalej - wystarczy kliknąć "Dowiedz się więcej"

Zaufali Nam

planowanie-referencje-ztm
planowanie-referencje-elfeko
planowanie-referencje-panatoni
planowanie-referencje-nexity

Plan zagospodarowania przestrzennego - planowanie przestrzenne w gminie

Podczas planowania przestrzennego miasto czy gmina określa kierunek rozwoju terenów, a deweloperzy, przedstawiciele branży OZE, inwestorzy oraz pojedyncze osoby na podstawie prawa miejscowego realizują inwestycje. Zarówno jedna, jak i druga strona potrzebuje konsultacji u specjalistów – takich jak firma Budplan.

Planowanie inwestycji z firmą Budplan

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego to dokument, który powstaje w trosce o racjonalne i efektywne korzystanie z terenów miast i gmin. Ustalenia w nim zawarte uwzględniają wiele czynników: istniejącą zabudowę, infrastrukturę, środowisko naturalne, dziedzictwo kulturowe czy strukturę społeczeństwa, stawiając deweloperom, firmom i osobom prywatnym ograniczenia podczas wyboru działki pod realizację inwestycji. Oznacza to, że plany miejscowe jasno określają, jaki rodzaj zabudowy może powstać w danym miejscu. Firma Budplan wspiera Państwa podczas interpretacji dokumentów planistycznych, wyboru odpowiedniej lokalizacji pod projekty o różnym charakterze, a także składania wniosków o zmianę planu miejscowego.

Czy da się pogodzić interesy wszystkich zainteresowanych za pomocą tych samych dokumentów planistycznych?

Niezależnie od tego, czy planujecie Państwo budowę domu jednorodzinnego, hali produkcyjnej czy osiedla, uzyskacie pomoc w firmie Budplan. Zatrudniamy ekspertów z wielu dziedzin związanych z planowaniem przestrzennym oraz ochroną środowiska, dzięki czemu możemy zaoferować Państwu rzetelną i kompleksową pomoc. Jesteśmy w stanie wyjść naprzeciw Państwa oczekiwaniom i spojrzeć na proces planowania przestrzennego z każdej perspektywy, uwzględniając interesy organów administracyjnych, inwestorów, osób prywatnych, a także aspekty ochrony środowiska.

Kontakt

Planowanie przestrzenne Warszawa BUDPLAN Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 20
04 – 327 Warszawa
e-mail: kontakt@budplan.net

Zadzwoń do nas:
tel./fax. + 48 22 870 42 62
tel. + 48 22 870 42 74

NIP 527-11-07-422
REGON 011909443
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000103293 D/Wwa
BGK 74113010200300000000035599
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000.00 PLN