Klienci biura projektowego Budplan

Urbanistyka, ochrona środowiska, rozwój regionów

Zaufały nam już setki klientów z całego kraju. Sporządziliśmy studia i miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w miastach i gminach położonych w wielu regionach, dzięki czemu wiemy, jak optymalnie dopasować projekty do zróżnicowanych uwarunkowań.

Doskonale znamy charakter obszarów o charakterze miejskim, wiejskim, rolniczym, przemysłowym, turystycznym, co pozwala nam tworzyć dokumenty planistyczne w pełni wykorzystujące potencjał miejsca.

Wśród naszych klientów są zarówno duże miasta i aglomeracje, jak i gminy miejskie, miejsko-wiejskie i wiejskie, co przekłada się na bogate doświadczenie.

Planowanie inwestycji

Współpracowaliśmy również z wieloma klientami indywidualnymi, oferując pomoc w znalezieniu lokalizacji pod inwestycję, wsparcie podczas sporządzania wniosków o zmianę planów zagospodarowania czy też doradztwo.budplan img

Zaufali Nam

planowanie-referencje-ztm
planowanie-referencje-elfeko
planowanie-referencje-panatoni
planowanie-referencje-nexity

Kontakt

BUDPLAN Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 20
04 – 327 Warszawa
e-mail: kontakt@budplan.net

Zadzwoń do nas:
tel./fax. + 48 22 870 42 62
tel. + 48 22 870 42 74

NIP 527-11-07-422
REGON 011909443
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000103293 D/Wwa
BGK 74113010200300000000035599
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000.00 PLN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania oferty handlowej