Gminy i województwa


Dokumenty planistyczne sporządzane są na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. Najczęściej opracowywane są one przez projektantów dla jednostek samorządu terytorialnego. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego to dokumenty, które ustalają kierunek rozwoju danego terenu, uwzględniając wieloaspektowość poruszanej tematyki. Sporządzone plany miejscowe mogą wzbudzać liczne kontrowersje i niezadowolenie wśród lokalnej społeczności, a także spowodować zahamowanie ruchu inwestycyjnego. Dlatego też tak ważne jest, aby podjąć współpracę z kompetentnym biurem planowania przestrzennego. Firma Budplan oferuje gminom i województwom wsparcie projektowe oraz doradztwo z zakresu planowania przestrzennego i ochrony środowiska. Zapraszamy Państwa do współpracy.

Planowanie przestrzenne dla gmin

Planowanie

Planowanie przestrzenne dla jednostek samorządu

Środowisko

Planowanie przestrzenne dla samorządów

Architektura Krajobrazu

Planowanie przestrzenne dla województw

Warsztaty

Masz nietypowy problem? – Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania oferty handlowej