Zespół biura planowania przestrzennego

Prezentujemy zespół biura planowania przestrzennego Budplan. Nasi pracownicy to specjaliści z zakresu projektowania, planowania i ochrony środowiska. Dzięki temu Budplan kompleksowo realizuje powierzone projekty, oferując wszechstronną pomoc. Posiadamy wiedzę z zakresu urbanistyki, architektury, infrastruktury, odnawialnych źródeł energii, ochrony środowiska czy administracji, co przekłada się na elastyczność oraz szeroki zakres usług.

Wiemy, jak Ci pomóc

Nasze wieloletnie doświadczenie w planowaniu zagospodarowania przestrzennego sprawia, że stale jesteśmy o krok przed konkurencją. Mamy za sobą projekty planistyczne dla Urzędu Miasta st. Warszawy, jak również dla niewielkich miejscowości. W firmie Budplan otrzymasz pomoc, niezależnie z jakim problemem do nas się zwrócisz.

budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img
budplan img

Kontakt

BUDPLAN Sp. z o.o.
ul. Kordeckiego 20
04 – 327 Warszawa
e-mail: kontakt@budplan.net

Zadzwoń do nas:
tel./fax. + 48 22 870 42 62
tel. + 48 22 870 42 74

NIP 527-11-07-422
REGON 011909443
Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie
XIII Wydział Gospodarczy KRS nr. 0000103293 D/Wwa
BGK 74113010200300000000035599
KAPITAŁ ZAKŁADOWY 50 000.00 PLN

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania oferty handlowej