Warsztaty i szkolenia dla pracowników administracji:


Planowanie przestrzenne dotyczy interesów wielu podmiotów, którym przyświeca dobro ogólne. Ważne jest, aby każdy był świadomy tego, w jaki sposób może uczestniczyć w procedurze planistycznej i na co powinien zwrócić uwagę podczas opracowywania poszczególnych elementów.

Budowanie świadomości społecznej, podnoszenie kwalifikacji pracowników z zakresu zasad planowania przestrzennego czy też z zakresu interpretacji prawa miejscowego jest zatem szczególnie istotne. Pozwoli to unikać błędów podczas opracowywania dokumentów planistycznych, oraz, z drugiej strony, wyeliminować błędy w ich interpretacji.

Warsztaty dla pracowników administracji, stowarzyszeń i uczniów

Oferujemy szkolenia i warsztaty skierowane do pracowników administracji publicznej, stowarzyszeń, uczniów i studentów, oraz wszelkich grup społecznych zainteresowanymi zagadnieniami planistycznymi. Nasi eksperci są otwarci na przeprowadzenie zajęć w formie prezentacji, wykładu, ćwiczeń, warsztatów, dyskusji panelowych, a nawet gier miejskich w zaproponowanym zakresie merytorycznym.

Przykładowe zagadnienia:

  • Udział mieszkańca w planowaniu przestrzennym – kiedy i w jaki sposób możemy zmieniać przestrzeń wokół nas?
  • Plany Gospodarki Niskoemisyjnej – szkolenia dla pracowników administracji publicznej
  • Planowanie przestrzenne jako element promocji gminy
  • Inwestycje OZE (Odnawialnych Źródeł Energii) w kontekście dokumentów planistycznych
  • Propozycje wykorzystania budżetów partycypacyjnych
  • Konsultacje społeczne jako narzędzie do zapobiegania konfliktom planistycznym
  • Zmiana przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych – bariery i formalności

Chcesz zorganizować szkolenie, lub potrzebujesz eksperta? – Napisz do nas!

Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celu wysłania oferty handlowej